ANKIETA DLA PIELĘGNIAREK I HIGIENISTEK SZKOLNYCH

Za rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo, poniższa ankieta jest uzupełnieniem informacji zawartych w druku MZ-06. Prosimy każdą pielęgniarkę i higienistkę szkolną o podanie informacji o sobie oraz o szkołach, w których świadczy opiekę zdrowotną nad uczniami

Informacje uzyskane z tej ankiety będą służyć ocenie jakości profilaktycznej opieki nad uczniami, diagnozowaniu potrzeb i wyzwań dla tej dziedziny i grupy zawodowej oraz opracowaniu rekomendacji w zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami dla Ministra Zdrowia.

Bardzo prosimy o wypełnianie ankiety do 30 września za okres ostatniego roku szkolnego.
Każda pielęgniarka lub higienistka szkolna wypełnia jedną ankietę, w której są pytania dotyczące wszystkich szkół, w których pracuje.

Proszę uzupełnić jeśli w pytaniu nr. 8 zaznaczono odpowiedź "inny wymiar (np.4/5; 7/8), wpiszę poniżej". W przeciwnym razie zostawić puste.
Proszę wypełnić jeśli w pytaniu 30 zaznaczono odpowiedź "Inne (napiszę poniżej)". W przeciwnym razie zostawić puste.

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Jeśli ma Pani ważne informacje nie zawarte w ankiecie ani w druku MZ-06 proszę je przekazać na adres: medycynaszkolna@imid.med.pl