ANKIETA DLA PIELĘGNIAREK I HIGIENISTEK SZKOLNYCH

Za rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, poniższa ankieta jest uzupełnieniem informacji zawartych w druku MZ-06. Prosimy w niej corocznie o podanie przez każdą pielęgniarkę i higienistkę szkolną informacji o sobie oraz o szkołach, w których świadczy opiekę zdrowotną nad uczniami.

Informacje uzyskane z tej ankiety będą służyć ocenie jakości profilaktycznej opieki nad uczniami, diagnozowaniu potrzeb i wyzwań dla tej dziedziny oraz opracowaniu rekomendacji w zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami dla Ministra Zdrowia

W tym roku ze względu na rozpoczęcie prac nad systemem opieki zdrowotnej nad uczniami, przygotowania do informatyzacji i inne działania, zakres pytań został poszerzony zarówno o zagadnienia związane z pandemią COVID-19, jak i inne problemy dotyczące kondycji zdrowotnej uczniów.

Bardzo prosimy o wypełnianie ankiety raz w roku w okresie od połowy czerwca do 30 września za okres ostatniego roku szkolnego.

Każda pielęgniarka lub higienistka szkolna wypełnia jedną ankietę, w której są pytania dotyczące wszystkich szkół, w których pracuje.

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!