Obecnie zasady tworzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie dokumentacji medycznej (Dz. U. 2020 r. poz. 666 z późn. zm.).

Załączone pomocnicze wzory dokumentacji medycznej stosowanej w opiece zdrowotnej nad uczniami zostały opracowane zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2019 r. poz. 736 z późn. zm.)

Przedstawione w załącznikach pomocnicze wzory dokumentacji opracowano celem ujednolicenia dokumentacji zewnętrznej, która jest udostępniana, rodzicom i lekarzom rodzinnym (karty badania profilaktycznego) a także opracowano pomocnicze wzory dokumentacji wewnętrznej do stosowania w szkolnych gabinetach medycznych.

Listy klasowe dla poszczególnych klas przygotowano w formacie Excel z myślą o pielęgniarkach pracujących z komputerem. Taka formuła ułatwia sporządzanie statystyk na koniec roku szkolnego. Wszystkie przedstawione przez zespół Pracowni Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i dziecka wzory mogą być pobierane do wykorzystania i dostosowywane do potrzeb pielęgniarki szkolnej np. poprzez dodanie kolumn umożliwiających dokumentowanie ponadstandardowych świadczeń.