Kontakt

Instytut Matki i Dziecka
ul.Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
Tel 22 32 77 410 lub 22 32 77 405
e-mail: medycyna.szkolna@imid.med.pl