Szanowne Panie!

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, w Pracowni Medycyny Szkolnej Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży IMiD, prowadzimy badanie na temat funkcjonowania szkół w czasie pandemii, z uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. Jeden z obszarów tematycznych dotyczy środków i działań zastosowanych w środowisku szkolnym w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19.


Zwracamy się do Pań z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety i podanie informacji odnoszących się do placówek, w których Panie pracują. Będziemy bardzo wdzięczne za podzielenie się informacjami oraz opiniami na ten temat, gdyż wszelkie uzyskane od Pań wiadomości, umożliwią charakterystykę zastosowanych strategii zapobiegawczych w szkole oraz pozwolą na zbadanie kluczowych problemów odnoszących się do profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach w czasie pandemii.

O MNIE  (Proszę zaznaczyć odpowiedzi, które Pani dotyczą)

* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane

1. Wykonywany zawód *

2. Wykształcenie zawodowe *

3. Staż pracy w medycynie szkolnej (w latach) *

PRACA W SZKOLE

Poniższe pytania dotyczą pracy w szkole w bieżącym roku szkolnym. Prosimy o podanie informacji uwzględniając działalność szkoły w trybie stacjonarnym.

* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane

4. W jakim rodzaju szkoły Pani pracuje? Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które Pani dotyczą. *

5. W ilu szkołach Pani pracuje ? *

6. Ile godzin w tygodniu pracuje Pani w PIERWSZEJ (lub jedynej) szkole? *

7. Ile godzin w tygodniu pracuje Pani w DRUGIEJ szkole? *

8. Ile godzin w tygodniu pracuje Pani w TRZECIEJ szkole? *

9. Proszę wskazać województwo, na terenie którego znajduje się szkoła/szkoły *

10. Gdzie znajduje się PIERWSZA (lub jedyna) szkoła, w której Pani pracuje? *

11. Gdzie znajduje się DRUGA szkoła, w której Pani pracuje? *

12. Gdzie znajduje się TRZECIA szkoła, w której Pani pracuje? *

13. Czy Pani stanowisko pracy wyposażone jest w dostęp do Internetu i komputera?

14. Czy Pani stanowisko pracy wyposażone jest w dostęp do drukarki?

15. Ilu uczniów (łącznie we wszystkich szkołach) znajduje się na Pani liście aktywnej? *

16. Czy PIERWSZA (lub jedyna) szkoła, w której Pani pracuje posiada gabinet profilaktyki? *

17. Czy DRUGA szkoła, w której Pani pracuje posiada gabinet profilaktyki? *

18. Czy TRZECIA szkoła, w której Pani pracuje posiada gabinet profilaktyki? *

19. Jeśli PIERWSZA (lub jedyna) szkoła nie posiada gabinetu, gdzie Pani wykonuje swą pracę? *

20. Jeśli DRUGA szkoła nie posiada gabinetu, gdzie Pani wykonuje swą pracę? *

21. Jeśli TRZECIA szkoła nie posiada gabinetu, gdzie Pani wykonuje swą pracę? *

22. Jakie problemy związane ze zdrowiem najczęściej występują w obecnym roku szkolnym u uczniów w Pani szkole/szkołach? (proszę zakreślić maksymalnie 3 odpowiedzi) *

SZKOŁA a COVID-19

23. Które z poniżej wymienionych środków zapobiegawczych, zostały wdrożone w PIERWSZEJ (lub jedynej) szkole wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ze względu na pandemię COVID-19. Proszę podać wszystkie środki, które odnoszą się do PIERWSZEJ szkoły, w której Pani pracuje. *

24. Które z poniżej wymienionych środków zapobiegawczych, zostały wdrożone w DRUGIEJ szkole wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ze względu na pandemię COVID-19. Proszę podać wszystkie środki, które odnoszą się do tej szkoły. *

25. Które z poniżej wymienionych środków zapobiegawczych, zostały wdrożone w TRZECIEJ szkole wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ze względu na pandemię COVID-19. Proszę podać wszystkie środki, które odnoszą się do tej szkoły. *

26. Biorąc pod uwagę bieżący rok szkolny przed jesiennym zamknięciem szkół na poziomie całego kraju, która z poniższych sytuacji odnosiła się do PIERWSZEJ (lub jedynej) szkoły, w której Pani pracuje? *

27. Biorąc pod uwagę bieżący rok szkolny przed jesiennym zamknięciem szkół na poziomie całego kraju, która z poniższych sytuacji odnosiła się do DRUGIEJ szkoły, w której Pani pracuje? *

28. Biorąc pod uwagę bieżący rok szkolny przed jesiennym zamknięciem szkół na poziomie całego kraju, która z poniższych sytuacji odnosiła się do TRZECIEJ szkoły, w której Pani pracuje? *

29. Proszę podać, gdzie zostało wyznaczone miejsce izolacji w PIERWSZEJ (lub jedynej) szkole, w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2? *

30. Proszę podać, gdzie zostało wyznaczone miejsce izolacji w DRUGIEJ szkole, w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2? *

31. Proszę podać, gdzie zostało wyznaczone miejsce izolacji w TRZECIEJ szkole, w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2? *

32. Czy w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego podczas zajęć stacjonarnych wystąpiła w PIERWSZEJ (lub jedynej) szkole konieczność zastosowania izolacji w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2? *

33. Czy w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego podczas zajęć stacjonarnych wystąpiła w DRUGIEJ szkole konieczność zastosowania izolacji w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2? *

34. Czy w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego podczas zajęć stacjonarnych wystąpiła w TRZECIEJ szkole konieczność zastosowania izolacji w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2? *

35. Czy w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego podczas zajęć stacjonarnych wystąpiły potwierdzone przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w PIERWSZEJ (lub jedynej) szkole ? *

36. Czy w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego podczas zajęć stacjonarnych wystąpiły potwierdzone przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w DRUGIEJ szkole? *

37. Czy w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego podczas zajęć stacjonarnych wystąpiły potwierdzone przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w TRZECIEJ szkole? *

38. Czy w PIERWSZEJ (lub jedynej) szkole podczas zajęć stacjonarnych w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego była konieczność odbycia kwarantanny? *

39. Czy w DRUGIEJ szkole podczas zajęć stacjonarnych w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego była konieczność odbycia kwarantanny? *

40. Czy w TRZECIEJ szkole podczas zajęć stacjonarnych w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego była konieczność odbycia kwarantanny? *

41. Które z poniższych sytuacji są w Pani ocenie dużym problemem podczas pracy w szkole/szkołach w dobie pandemii? Proszę zaznaczyć wszystkie okoliczności, które dotyczą bieżącego roku szkolnego. *

42. Biorąc pod uwagę kwestie dotyczące pandemii na terenie szkoły/szkół (np. ustalanie zasad, rozwiązywanie pojawiających się problemów, organizacja bieżących spraw), proszę o podanie, z kim najczęściej Pani współpracuje w tym obszarze? Można zaznaczyć jedną lub dwie odpowiedzi. *

43. Biorąc pod uwagę powyższe problemy, prosimy o podzielenie się opiniami i uwagami, odnośnie do potrzeb oraz rozwiązań, które będą pomocne w realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami po ponowionym otwarciu szkół w dobie pandemii COVID-19. *

Bardzo dziękujemy z wypełnienie ankiety!